José Ignacio Calle Montes

Llicenciat en Odontologia per la Universitat de Barcelona. Màster d’Implantologia i Pròtesis sobre Implants. Màster en Teràpia Neural i Odontologia Neurofocal. Membre de la Societat Espanyola Kinesiologia Metge Odontològica i Col · laborador docent Curs de Kinesiologia mèdica odontològica
Professor de teòrica i pràctica del Màster de Posturologia i Podoposturología per odontòlegs.
Rehabilitador Neuro-Oclusal. conferenciant V i VI Trobada Internacional de Posturologia i Podoposturología.