STP

UNA BREU HISTÒRIA

L’ús d’instrumental per ajudar a la millora de les condicions musculesquelètiques fa molt temps que es fan servir. La primera informació data del 220 AC. Aquest primer instrument va ser anomenat Gua Sha. A mitjans dels anys 90 David Graston va ser pioner en el què s’anomena IASTM: instrumental assistit per el treball del teixit tou. Va dissenyar una sèrie d’instrumental pel treball de les lesions del teixit tou. A Espanya la IASTM més coneguda és la tècnica de la fibròlisis diacutània (ganxos) creada per K.Ekman. En aquest cas,  Smart Tools Plus ha continuat en el camí de les IASTM per desenvolupar les seves pròpies eines i el seu propi mètode de treball.

EFECTES TERAPÈUTICS DE LES IASTM

Són tres els principals efectes terapèutics de les IASTM:

Trencar les densitats anormals del teixit.

Existeixen restriccions en el creuament dels diferents plans musculars, nervis i fascies que són un component del dolor musculesquelètic . Per tant millora i permet el moviment entre els diferents plans musculars i  fascials (1). Per exemple, en pacients amb problemes de dolor crònic lumbar el lliscament de la fascia toracolumbar és un 20% menor que la dels subjectes sans (2).

Estimular el sistema nerviós.

Disminueix el dolor a través del pain gate theory, estimula els mecanoreceptors permetent un augment de l’amplitud articular (3) i millora la propiocepció

Reiniciar el primer estat de curació del cos a través de la via de la proliferació.

Al produir petits microtraumes en el teixit, iniciem una resposta d’inflamació local que promou el trencament del teixit cicatritzal, allibera adhesions, apareix síntesis de nou col·lagen i una remodelació del teixit connectiu (4)

LES IASTM D’SMART TOOLS PLUS

Les IASTM d’Smart Tools Plus estan dissenyades per treballar els diferents teixits i parts del cos de forma efectiva i segura. Tot i el què pot semblar, la tècnica no és gens agressiva. El pacient mitjançant contraccions musculars voluntàries, controla en tot moment el desenvolupament de la tècnica juntament amb l’aplicació precisa del fisioterapeuta. És una tècnica efectiva en el tractament de la major part dels problemes musculesquelètics i una ajuda molt important pel fisioterapeuta, ja que arriba més profundament en el teixit tou que les seves pròpies mans. Això fa que a llarg termini disminueixi l’estrès per pressió generat sobre les articulacions de les  mans del fisioterapeuta.

Bibliografia:

1. Bove G, Chapelle S. Visceral mobilization can lyse and prevent peritoneal adhesions in a rat model. J Bodyw Mov Ther. 2012;

2. Langevin H. Reduced thoracolumbar fascia shear strain in human chronic low back pain. BMC …. 2011;

3. Laudner K, Compton BD, McLoda TA, Walters CM. Acute effects of instrument assisted soft tissue mobilization for improving posterior shoulder range of motion in collegiate baseball players. Int J Sports Phys Ther. 2014 Feb;9(1):1–7.

4. Hreljac A, Marshall R, Hume P. Evaluation of lower extremity overuse injury potential in runners. Med Sci Sport …. 2000;

Font: Miquel Bacas Bastán